yaeltranslation.com
גם להמן היו בעיות בתרגום
בכתבה "הגירעון של אחשוורוש והפתרון התקציבי של המן" שפורסמה בווינט, ד"ר תמר עילם-גינדין מתארת שגיאת תרגום של דברי המן במגילת אסתר: "בפרק ג' מתואר אירוע שאינו מתאים למלך פרסי&quot…