yaelsela.wordpress.com
מבוא ללוקליזציה מבית Google – להרחיב את אפשרויות התעסוקה שלכם עם קורס חינמי
הוצאות הספרים מצמצמות היקפי תרגום. הסטודנטים מוכנים לשלם פרוטה וחצי. המוני בעלי אתרים משתמשים בשירותי תרגום חינמיים או זולים כדי לתרגם את התוכן שלהם. האם העתיד המקצועי שלנו בסכנה? אז זהו, שלא. ענף …