yaelilanblog.com
פונדק הרוחות – תיאטרון החאן
אני יודעת, חננאל. אני יודעת כי ללכת קמת ולא על-מנת לשוב. אני יודעת כי בא היום. ידעתי כי יבוא. שלולא כן, הלא אני עצמי הייתי אומרת – לך, אל תתמהמה. רבה היתה האהבה שאהבתיך. כל שעה היתה לי אושר …