yaelilanblog.com
המרכז למוסיקה ירושלים
(: זהירות פוסט ארוך הם ילדים אבל הם הרבה יותר בוגרים ממני כנראה הם מוכשרים, רציניים ומושקעים במה שהם עושים והם מנגנים ממש יפה בקיצור הם באמת מעוררי השראה פעמיים בשנה כל שנה מתאספים כל המוכשרים ה…