yaelilanblog.com
אוטואוכל פוסט #3
אוטואוכל ממשיך להסתובב בתחנה הרביעית הוא פגש את דנה וייס בחניון הנביאים, צמוד לבית הרב קוק ולמכללת הדסה .מול רחוב אתיופיה, שהוא אחד הרחובות שבשבילם שווה לחיות בירושלים היום (24.07.2013) ב-18.00 …