xuan75.wordpress.com
Giai đoạn cuối của cuộc chiến
Fall of Saigon 1975 ColdWarWarriors Trích Hồi ký của Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Sau cuộc Tổng tiến c…