xuan75.wordpress.com
5 cánh quân giải phóng Sài Gòn (Bài 1)
Quân đoàn 1 mở cửa hướng Bắc Vượt chặng đường dài 1.700km, ngày 14-4-1975, các đơn vị của Quân đoàn 1 đã có mặt tại khu vực tập kết Đồng Xoài và sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu – tham gia Chiến dị…