xuan75.wordpress.com
Cuộc đối mặt bất ngờ
(VnMedia) – Chiến tranh đã lùi xa 36 năm về trước nhưng ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, về hình ảnh đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các c…