xuan75.wordpress.com
Chính quyền Sài Gòn những ngày hấp hối (Kỳ 14)
Vị Tổng thống 3 ngày và những quyết định khó hiểu Vài chục phút trước khi hai viện Quốc hội Chính quyền Sài Gòn bỏ phiếu bầu Dương Văn Minh làm Tổng thống thay Trần Văn Hương, Đại sứ Pháp Jean Mari…