xuan75.wordpress.com
Chính quyền Sài Gòn những ngày hấp hối (Kỳ 10)
Hy vọng trong tuyệt vọng Sau khi nhận được tin Tổng thống Chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã từ chức, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger gửi ngay cho Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn Graham Martin một bức đ…