xuan75.wordpress.com
Những bí mật trước giờ G – Kỳ 3
Dấu ấn của ngày “tháo chạy tán loạn” Bảy Vĩnh là người dẫn đầu đội biệt động tinh nhuệ tấn công táo bạo vào Bộ Tổng tham mưu Sài Gòn mà điệp viên Phạm Xuân Ẩn đã đánh giá cao về lòng gan dạ và tài …