xonefm.com
“Thế thân” thì cũng thường, nhưng “thế thân” lầy đến mức này chỉ có thể là phim Thái!
Thế Thân Bá Đạo đánh dấu sự trở lại màn ảnh của "thiên thần nội y" Araya H. Hargate.