xonefm.com
Sao nam Hàn trong quân đội, người làm lính thủy đánh bộ, người xung phong đảm nhận vị trí “anh nuôi”
Quyết định cũng như sự nỗ lực của những nghệ sĩ này nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của công chúng.