xonefm.com
Playlist đỉnh của Vương Gia Vệ qua các bộ phim
Ai đã xem qua phim của Vương Gia Vệ đều phải công nhận rằng ông chú kính đen này rất có gu nghe nhạc. Một…