xonefm.com
Khi chúng ta nhìn nhận mình là một cái rốn của vũ trụ, thì hãy là một cái rốn có trách nhiệm với cộng đồng!
Công nghệ sinh ra nhằm phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm thông tin của con người. Thế nhưng, công nghệ là chết, con người…