xonefm.com
HOT: Chen (EXO) thông báo sắp kết hôn
SM cũng đã chính thức xác nhận với truyền thông. Mới đây, Chen của EXO đã đăng một bức thư tay lên trang LYSN (một…