xonefm.com
Giải mã những bóng hồng của Trịnh Công Sơn sẽ xuất hiện trong phim điện ảnh Em Và Trịnh (phần 2)
Ở phần 1, chúng ta đa đã điểm qua những người đẹp từng gắn bó qua từng giai đoạn cuộc đời cá nhân của nhạc…