xonefm.com
Bản siêu hit “You’re Beautiful” có phần tiếp theo, fan kéo nhau truy tìm “vật chứng” 14 năm trước
MV "Cold" là sự tiếp nối của "You're Beautiful"được James Blunt phát hành 14 năm trước.