xmec.wordpress.com
Museos y turismo: expectativas y realidades
Els sistemes turístics, museístics i patrimonials són complexes, així com la seva interrelació. Sobre aquestes complexitats, on diferents i variats agents actúen en funció dels seus valors i intere…