xmec.wordpress.com
La Cultura de les Plantes. Usos etnobotànics al Pirineu
Les plantes, la seva utilització en el camp de la medicina i la salut, ja sigui amb caràcter terapèutic, profilàctic o com a elements de diagnòstic, també formen part del nostre patrimoni, amb cone…