xmec.wordpress.com
Congreso de Cultura y Patrimonio de los Pirineos
18-20 de maig. Graus. El Congrés pretén difondre els resultats del projecte “Pirineos en Red”, a més d’exercir de fòrum de trobada per a punts altres projectes d’interès cen…