xitothanhgia.wordpress.com
Những điều bình dị: Tu phục dòng xitô
“Một nơi sẽ chẳng là gì cho dù nó là thiên đường, nếu như nơi đó không……