xitothanhgia.wordpress.com
Hội Dòng Xitô Thánh Gia Khai Mạc Năm Thánh Mừng Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Dòng (1918 – 15/8 – 2018)
Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia phát xuất từ việc sáng lập đan tu tại Việt Nam, do cha