xitothanhgia.wordpress.com
Uống rượu là sai? Liệu Kinh Thánh nói gì?
John Martignoni là một người luật sư Công giáo toàn thế giới biết đến, và là một học giả Kinh Thánh.Ông là người sáng lập và Chủ tịch của Hội Kinh ThánhKitô giáo, bạn có thể tìm thấy rất nhiều …