xitothanhgia.wordpress.com
CÁC VỊ THÁNH BỔN MẠNG DÀNH CHO NHỮNG NHU CẦU MỚI
Thomas J. Craughwell Các vị thánh bổn mạng luôn là một phần trong đời sống người Công giáo. Tình hình xã hội hiện nay đòi hỏi những vị thánh quen thuộc đảm nhận thêm các vai trò mới. Nếu phải nêu t…