xitothanhgia.wordpress.com
Thánh lễ mừng hồng ân vĩnh khấn tại nhà nguyện Đan Viện Cát Minh Sàigòn
Tại nhà nguyện Đan Viện Cát Minh Sàigòn, Thứ Bảy ngày 04 tháng 07 năm 2015. Thánh lễ tuyên khấn được cử hành trọng thể. Nữ tu Maria Annê Chúa Giêsu Thánh Thể Đào Tuyết Khanh tân khấn sinh hân hoan …