xiblog.se
Uppkomst av transversella vågor
Denna animering visar uppkomsten av transversella vågor. Svängningarna sker vinkelrätt mot utbredningsriktningen. En störning som sprider sig, varpå mediet återställs. Upphovsman till denna animeri…