xiblog.se
Vågrörelse – Transversell stående våg
Denna animering illustrerar stående vågor i olika modes. Denna animering baseras på Wolfram Demonstration Project-filen TransverseStandingWaves ( och publiceras under CC BY-NC-SE licens enligt proj…