xiblog.se
Planeringar Matematik, NA11FM
Planering i Matematik 1, HT11, NA11FM Vecka Avsnitt i boken (Matematik 5000) Noteringar för veckan 34 1.1, 1.2 Uppstart och intro-diagnos 35 1.3, 1.4 36 2.1, 2.2 37 2.3 38 3.1, 3.2 Prov måndag. Fre…