xiblog.se
Superposition av vågor
När två partiklar kolliderar får detta inverkan på deras fortsatta framfart. När två vågor / pulser kolliderar blir det en resulterande våg /puls. Efter kollisionen fortskrider respektive våg som t…