xiblog.se
Reflektion av vågpaket
Denna animering visar hur ett vågpaket reflekteras mot en fast respektive lös ände. Lägg märke till hur vågtopparna förhåller sig till varandra före och efter reflektionen. Upphovsman till denna an…