xiblog.se
Månens faser – Animering
Denna animering visar hur månens faser uppstår samt relationen mellan faserna och månens upp- och nedgång. Skärminspelning från program hämtat här, vilket får användas för icke-kommersiellt bruk.…