xiblog.se
Magnetfält i en punkt utanför en laddning som rör sig i en loop
Denna animering visar hur magnetfältet varierar i en punkt utanför en laddning som rör sig i en loop. Upphovsman till denna animering: Dr. Michael R. Gallis. Animeringen är av upphovsmannen publice…