xiblog.se
Vågrörelse
Vågrörelse, mekanisk och optisk Animeringar Dopplereffekt Generering av periodiska vågor Harmonisk svängning med projektion på cirkel Hur ingående partiklar rör sig i en transversell våg Hur upp…