xiblog.se
Termodynamik
Termodynamik Animeringar Expansion av gas Ottocykeln Värmekapacitet Bilder och figurer (Klicka här för att komma till ett galleri) Dokument Termodynamik på 10 minuter (kommer…) Simuleringar (…