xiblog.se
Talföljder och summor
Bilder och figurer (inga bilder och figurer just nu…) Dokument Några uppgifter att lösa med hjälp av kalkylprogram Summa på geometrisk serie – Ränta på ränta