xiblog.se
Periodtid, frekvens och vinkelhastighet – En sammanställning
Periodtid, frekvens och vinkelhastighet – En sammanställning