xiblog.se
El och magnetism
Animeringar DC-motor Elektriska fältets variation från en dipol då avståndet mellan laddningarna varierar Elektriskt fält från en punktladdning Elektriskt fält i en låda, flödeslinjer Elektriskt fä…