xiblog.se
Vågrörelse – Kollision av två pulser på ömse sida av en sträng
Denna animering visar vad som händer när två pulser på en sträng kolliderar. Upphovsman till denna animering: Dr. Michael R. Gallis ( Animeringen är publicerad av upphovsman under CC BY-NC 3.0 lic…