xiblog.se
Elektriskt flöde genom roterande platta
Denna animering visar det elektriska flödet genom en platta som roterar i ett elektriskt fält. Pilen utgör enbart normalriktningen, flödet visas i mätaren till höger. Upphovsman till denna animerin…