xiblog.se
Elektriskt fält i en låda, flödeslinjer
Denna animeringar visar flödeslinjerna ut från en låda som omväxlande innehåller en eller två laddningar. Upphovsman till denna animering: Dr. Michael R. Gallis. Animeringen är av upphovsmannen pub…