xiblog.se
DC-motor
Denna animering visar kraftriktningen på en strömslinga som roterar i ett magnetfält. Observera att strömmens riktning måste ändras för att kraften skall ha kvar sin dragande verkan. Upphovsman til…