xiblog.se
Vågrörelse – Uppkomst av longitudinella vågor
Denna animering visar hur logitudinella vågor uppkommer. Svängningarna sker i samma linje som utbredningsriktningen. Upphovsman till denna animering: Dr. Michael R. Gallis ( Animeringen är publicer…