xiblog.se
Stående vågor på membran
Nedanstående animeringar visar stående vågor på ett membran (fasta ändpunkter) av ordningarna 0:1, 0:2 respektive 2:3 i två dimensioner . Upphovsman till dessa animeringar: Dr. Michael R. Gallis. A…