xiblog.se
Animeringar
Länk till Superposition av vågor Länk till Transversella och longitudinella vågrörelser Länk till Reflektion av vågor Länk till Transversella stående vågor Länk till Periodiska vågor