xiblog.se
Numeriska lösningar till differentialekvationer i Python
För att orientera mig om hur differentialekvationer kan lösas numeriskt i Python gjorde jag ett Jupyter-dokument som tar upp och löser flera av de typer av ordinära differentialekvationer som komme…