xiblog.se
Kallare än absoluta nollpunkten eller snabbare än ljuset?
Det är alltid kittlande att pröva gränserna. Vilken fysiklärare har inte fått dylika frågor – ”Men vad skulle hända om…; teoretisk alltså?” Svaret är i många fall att …