xiblog.se
En Julens funktion
Funktionen $latex y=\frac{\ln (x\!/\!m-sa)}{r^2} &s=1$ måste väl vara en julfunktion ;-) ? Tog upp den med min klass på avslutningen inför jullovet; vi hade dessbättre gått igenom naturliga log…