xiblog.se
Fysikaliska principer, Del 1 – Energiprincipen
All problemlösning i fysik utgår från någon eller några fysikaliska principer. Det kan t ex vara någon av Newtons rörelselagar, någon av termodynamikens huvudsatser eller någon av av de lagar som k…