xiblog.se
En studie i ämnesövergripande projekt – bakgrund
Jag har nu varit matematik- och fysiklärare på gymnasiet i precis 10 år. Jag själv, och många av mina skolledare, har haft en uttalad ambition till samarbete mellan olika ämnen. Det har varit allt …